Challenge #30


środa, 2 marca 2016Zapraszamy Was na wyzwanie kwitnące kwiatami, pachnące łąką i przyrodą budzącą się do życia, kolorowe i świąteczne. Szukamy wiosny!

We invite you to challenge which blooms flowers, smells like meadow and nature awaking to life, colorful and festiv. We're looking for spring!


Na Wasze zgłoszenia czekamy do 26 marca. Wyniki ogłosimy 31 marca. Zwycięzca wybrany przez ośmioosobowe jury otrzyma kit niespodziankę, składający się z produktów TA, o wartości 50 zł. Każdy uczestnik dostanie 12% zniżki na zakupy w naszym sklepie na produkty TA, ważny przez miesiąc.
Do wyzwania można zgłosić tylko jedną pracę, która odpowiada wytycznym.
Posta z pracą należy podlinkować pod tym wyzwaniem systemem inlinkz. Pamiętajcie, że musi się on odnosić do konkretnej pracy, nie do całego bloga. Prosimy o umieszczenie informacji na swoim blogu, że praca bierze udział w naszym wyzwaniu i wstawienie linka lub banerka do aktualnego wyzwania. Brak odnośnika do wyzwania lub błędne przekierowanie spowoduje zdyskwalifikowanie pracy uczestnika.
Technika i forma interpretacji zależy od Was.
Pracę możecie, oczywiście, zgłosić w dowolnej ilości konkursów, wyzwań itp..
Wykorzystanie w pracy naszego produktu nie jest konieczne, ale będzie miłą niespodzianką.
Biorąc udział w naszej zabawie wyrażasz zgodę na publikację Twojej pracy i danych osobowych na naszym blogu, facebooku i sklepie.

We're waiting for your work to 26th of March. Results will be announced on 31th March. The winner choosen by eight people from jury will get a kit - surprise consisting the products from TA, worth 50 zloty.
Every paricipant will get 12% discount for buying TA products in our shop, valid for one month.
You can report only one work to the challange, which responds guideliness. The post with work has to be linked under this challange system inlinkz. Remember, we have to refer to specifically work, not to the whole blog. Please include information on your blog, that the work takes the challanges. No link to the challange or incorrect redirect will cause disqualify the work of participant.
Technique and form of interpretation depends on you. Of course, you can declared your work in any number of contest, challenges, etc.
You don't have to use our products, but it can be a nice surprise.
Taking part in our fun, you also agree to the publication of your work and personal data on our blog, facebook and shop.Greetings, Team TricksArtPin It

2 komentarze :

Dziękujemy za Twoje słowa :)