Challenge 6/2017


piątek, 22 grudnia 2017


Witamy Was naszym nowym wyzwaniem!
Ale zanim zaczniemy, pragniemy życzyć Wam dużo dobrych i radosnych chwil z rodziną na ten piękny, świąteczny czas. Niech jego magia zainspiruje Was do działania!
Tym razem w myśl zasady "nie wyrzucaj-wykorzystaj" mamy dla Was kilka świątecznych inspiracji. Oczywiście Wy macie pełną dowolność tematyczną. Na Wasze prace czekamy do 17 stycznia.

Say hello to our new challenge!
But before we start, we want to wish you lots of good and joyful moments with your dear family in this wonderful christmas time. Let the magic time inspire your creativity!
This time for the record of "dont throw it away-use it again" we've got for you a few christmas inspirations. Of course you can choose your own theme. We're waiting for your works to January 17th.
Do wyzwania można zgłosić tylko jedną pracę, która odpowiada wytycznym i jest pracą nową – wcześniej nie publikowaną. Posta z pracą należy podlinkować pod tym wyzwaniem systemem inlinkz. Pamiętajcie, że musi się on odnosić do konkretnej pracy, nie do całego bloga. Prosimy o umieszczenie informacji na swoim blogu, że praca bierze udział w naszym wyzwaniu i wstawienie linka lub banerka do aktualnego wyzwania. Brak odnośnika do wyzwania lub błędne przekierowanie spowoduje zdyskwalifikowanie pracy uczestnika. Technika i forma interpretacji zależy od Was. Pracę możecie, oczywiście, zgłosić w dowolnej ilości konkursów, wyzwań itp.. Wykorzystanie w pracy naszego produktu nie jest konieczne, ale będzie miłą niespodzianką. Biorąc udział w naszej zabawie wyrażasz zgodę na publikację Twojej pracy i danych osobowych na naszym blogu, facebooku i sklepie.

You can submit only one work to the challenge, which meets the challenge conditions and is a brand new work – never published before. The post with work has to be linked under this challenge with inlinkz system. Please remember, you should link the post with the very work you want to submit, not to the whole blog. Please include information on your blog, that the work participates in our challenge, including the redirection back to the challenge, preferably with challenge banner. If your post will not hold the challenge participation info or the redirection back to our challenge will be incorrect – your work will be disqualified. Technique and form of interpretation depends on you. Of course, you can submit your work to as many contests or challenges as you want. You don't have to use our products, but it can be a nice surprise. Taking part in our fun, you also agree to the publication of your work and personal data on our blog, facebook and shop.


Pozdrawiamy/Greetings
Zespół/Team TricksArt

Pin It

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa :)