Szczęśliwego Nowego Roku! / Happy New Year!


poniedziałek, 1 stycznia 2018Kochani w imieniu swoim i Całego zespołu DT Tricksart chcę Wam życzyć, aby rok 2018 był lepszy od tego, który się właśnie skończył, ale na pewno nieco gorszy od roku, który przyjdzie po nim.
By Wasze marzenia się spełniały, a zdrowie i szczęście dopisywało.

PAMIĘTAJCIE TEŻ, że jeśli spojrzycie na ubiegły rok, a w oku nie zakręci się wam łezka radości, smutku, czy po prostu nostalgii, to możecie taki rok uznać za stracony – więc życzę Wam, abyście patrząc za rok na 2018 uronili łezkę!

A teraz moja inspiracja, jak karnawał Migocząca, lśniąca i brzmiąca radosnymi nutami…
W Pracy gra TRĄBKA wydając złote, wesołe nuty… w tle ukryła się RAMKA, dodając całości głębi, a przez brokatem lśniące okulary spoglądamy na Nowy Rok przed nami (która to tekturka została specjalnie dla tej pracy przez Tricksartowe maszyny wycięta).
W pracy znajduje się pędzel – który symbolizuje życzenia dobrej weny, jest też motyl, aby Wasze pomysły łatwo się pojawiały, kłosy zaś są życzeniem obfitości!

Także Szczęściwego Nowego Roku Kochani!
Dear Readers, on behalf of whole DT of Tricksart I want to wish You that year 2018 to be better than the one that just has come to an end, but for sure a little worse, than the one that will follow.
So Your dreams would come true, and health and luck would be Yours.

REMEMBER ALSO, that if you’ll look into last year, and there will be no tear in your eye, of joy, of sadness, or simply nostalgic, than you may just discard that year as lost – so I wish you, that in a year’s time, you’ll look into 2018, and DO HAVE a tear in a corner of your eyes!

And now my inspiration, just as carnival sparkly, shiny and musical…
There is the TRUMPET playing golden notes… there is a FRAME hidden in the background to add the depth, and through the brocade glasses we are looking into the New Year before us (and this last chipboard has been cut especially for this particular work by Tricksart’s machines).
There is a brush in the work for everlasting inspiration, there is a butterfly for lightness of ideas, and the rye is for fruitfulness for the year!So Happy New Year to all of US!
Pozdrawiamy/Greetings
Killa and Team TricksArt


Pin It

3 komentarze :

Dziękujemy za Twoje słowa :)