Gościnna Projektantka/Guest Designer - Ki


niedziela, 14 lutego 2016Witajcie :)
Dzisiaj zaczynamy przygodę z Ki. Bardzo nam się podobają jej prace. Są pełne ciepła i uroku,
 jak ona sama :), pomysłowe, kolorowe i bardzo energetyczne. Kinga, dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie :)
Hello :
Today we're starting our adventure with Ki. We love her works, they're full of warm and charm,
just like her :), orginal, colorful and really energetic. Kinga, thank you for accepting our invitation.

Witajcie!  
Mam na imię Kinga choć większość osób zna mnie jako Ki i to imię zdecydowanie bardziej wolę. Od roku mieszkam "w lesie" razem ze swoją 18 miesięczną córką, tu spędzamy aktywnie każdą wspólną chwilę. A kiedy cisza i spokój lasu zdają się nam ciążyć uciekamy do ludzi, bo są energią i dają MOC! Wieczorem, kiedy Kaju zasypia przenoszę się w swój świat pasji, bez którego nie potrafię żyć. Odkąd pamiętam wiecznie coś dłubałam - taki syndrom niespokojnych rąk, który ma też moja córka. Jestem osobą o wielu pasjach i zainteresowaniach. Scrapbooking zajmuje w nim obecnie dominującą, choć nie jedyną rolę ... bo jest też malarstwo, do którego mam nadzieję niebawem znów aktywnie wrócić. Ostatnia moja wystawa pokazała mi, że warto robić to co się kocha, że warto być wiernym sobie. Jakie są moje papierowe prace ... myślę, że bardzo kobiece. Zazwyczaj z duża ilością warstw, kwiatów i mediów, choć nie tych klasycznych. Stosuję: farby akwarelowe, olejne, a nawet te do szkła ... lakiery do paznokci ... tusze do tatuażu  Kocham pastę strukturalną, folię OWV jako maskę i crackle za jego niezwykłe możliwości. Najczęściej robię kartki i scrapy ze zdjęciami mojej córki (czasem i inne prace). I wciąż pozostaję wierna recyklingowi w każdej postaci!
Miejsca, gdzie możecie podziwiać prace Ki to jej blog: handmadebyki.blogspot.com, 
galeria: http://www.handmade__by_ki.galeriasart.pl/ i sklepik: http://handmadebyki.otwarte24.pl/

Hello! 
My name is Kinga, but most of my friends know me as Ki, which is the name I definately prefer. I live in 'the woods' for a year now together with my 18-month old daughter. Here we acitvely spend every shared moment. And when the peace and quiet of the forest are too overwhelming we run to seek people because they are energy and give us the POWER! At evenings, when Kaju falls asleep, I move to my world of passion whithout which I cannot live. Ever since I remember I've made various things - it's a kind of resteless hands syndrome, which has also my daughter. I'm a person with many passions and interests. Scrapobooking is currently at the top of this ledder, but it's not the only one...There's also the painting, which hopefully, I will soon start actively again. My recent exhibition proved me, that it's worth to do what you love and you always should be true to yourself.
What are my paper works....? I think they are very feminine. Usually with a lot of layers, flowers and media, but not the classic ones. I use watercolors, oil paints, even those for the glass...I use also the nail polishes and the tattoo inks  I love the structural paste and OWV film as a mask and cracle for its unusual possibilities. Most often I make cards and layouts with pictures of my daughter (sometimes also different works). And I still remain devoted to recycling in any form!
The places where you can find Ki are her blog at handmadebyki.blogspot.com
and gallery at http://www.handmade__by_ki.galeriasart.pl/ and shop at http://handmadebyki.otwarte24.pl/

I dzisiajsza walentynkowa inspiracja Ki -album
Album recyklingowy na bazie starego kalendarza - poszczególne strony obcięłam w "schodki",
Todays, Valentines Day, inspiration from Ki - album
The recycling album on the base of the old calendar - I cut some of the pages in the shape of 'stairs',

scrapbooking supplies
cyferki/digits
mini gwiazdki/mini stars
czarny splash/black splash

Odwiedźcie nas jutro!
You can visit us tomorrow!
Pozdrawiamy/ Greetings,
Ki and Team TricksArt

Pin It

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa :)